Økt kokainbruk i Trondheim

Føre Var er en kartlegging av rustrender i Trondheim og Bergen i regi av KORUS. I desember kom det en ny rapport fra Norges fjerde største by.

Publisert: 21. desember 2023
Sist oppdatert: 21. desember 2023
Bilde fra brygge i Trondheim.

Skyer på himmelen: I Trondheim øker bruken både av cannabis og kokain. Foto: Wikimedia commons

Slik er utviklingen i Trondheim: 

  • Stabil trend i bruk av amfetamin
  • Økende trend i bruk og tilgjengelighet på kokain
  • Økende trend i bruk og tilgjengelighet på cannabis

Åpenlys cannabisbruk

Om cannabis sier rapporten, som har målt utviklingen fra april til september i år, at det er en økning både i bruk og tilgjengelighet. Informantene oppgir også at bruken skjer langt mer åpenlyst enn før, og at det er stor aksept for stoffet i ungdomsmiljøene.

«Alle» bruker kokain

Kokain har seilt opp til å bli det tredje mest brukte rusmiddelet etter alkohol og cannabis. Rapporten fra Trondheim formidler inntrykket mange har av at «alle» bruker dette stoffet. Tendensen bekreftes gjennom tall for ruskjøring og av det økende antallet som søker seg inn i behandling med en kokainavhengighet.

Funn i forskning på kokainbruk i utelivet, beskriver at normaliseringen skjer innen «sosiale lommer», der man bruker kokain i grupper og at det kan være vanskelig å delta sosialt uten å bruke selv.

Ketamin-uro i rusmiljøet

Ketamin rapporteres å ha vært mye brukt det siste året blant personer som lever tett på gaten i Trondheim. Dette kan forklare at rusmiddelmiljøet i byen har vært preget av mye uro det siste halve året, og at både den fysiske og psykiske helsen til en del rusmiddelavhengige forverres.

Haster med overdosetiltak

I Trondheim har man observert en økning i bruk og tilgjengelighet av heroin over flere år. Mens det er indikasjoner på at injiseringsbruken er på vei ned blant eldre brukere, rapporteres det om en høyere injiseringspraksis blant yngre brukere, men da ikke bare av heroin. 

I rapporten understrekes det at det haster men en ny veileder for overdosearbeid, og at varslingssystemet, som er under utvikling, må komme på plass. Dette er viktige virkemidler for å møte utfordringene blant annet med introduksjonen av fentanyl og nitazener.

Forventninger til forebyggings- og behandlingsreformen

Den nye Føre Var-rapporten forteller om et økende behov for kunnskap om rusmidler og rusmiddelbruk. Den nevner særlig russen som en gruppe som har etterlyst mer faktabasert informasjon. KORUS skriver at de her setter sin lit til den nye forebyggings- og behandlingsreformen. De forventer at denne både vil initiere til og prioritere innsatser som bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag når det gjelder fremtidens forebyggingsstrategier.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler