SV ber regjeringen ta grep

Tirsdag fremmet SV et representantforslag på Stortinget med krav om å få plass et bedre krisesentertilbud for voldsutsatte kvinner i aktiv rus.

Publisert: 21. mars 2023
Sist oppdatert: 23. mars 2023

Stortingsrepresentant for SV, Grete Wold, ber regjeringen, i samarbeid med fagmiljøet, utarbeide nasjonale retningslinjer og kvalitetskrav for krisesentertilbud for personer i aktiv rus. Foto: SV

- Dette er et viktig skritt videre for å sikre rettssikkerheten til en sårbar og utsatt gruppe. Vi kan ikke akseptere at voldutsatte mangler beskyttelse, påpeker Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis.

Med forslaget utfordrer SV regjeringens manglende oppfølging av Stortingsvedtaket fra 2021. Dette slo fast at kvinner i aktiv rus skal ha rett på et krisesentertilbud, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som egne tilbud.

- Personer i aktiv rus er én av de mest voldsutsatte gruppene i Norge. Likevel er det denne gruppen som oftest blir avvist ved ordinære krisesentre. Dette holder ikke, sier Grete Wold som sitter i kommunalkomiteen for SV.

I Norge er det bare tolv krisesentre som sier ja til å ta imot kvinner med rusproblemer. Syv sier nei og 24 sier at de vurderer det i hvert enkelt tilfelle.

– Jeg kunne like gjerne begått drap den natta

Roser SV

Actis og flere andre organisasjoner har i flere år jobbet for at kvinner i aktiv rus skal ha tilgang på krisesentre, enten i tilknytning til eksisterende krisesentre eller som et eget tilbud.

Inger Lise Hansen er glad for at SV nå tar tak i dette. - Det er et alvorlig brudd på rettssikkerheten til disse kvinnene at de ikke har tilgang til et egnet krisesentertilbud. Rusfrihet skal ikke være et kriterium for vern mot vold. Ved å ikke gi disse kvinnene et godt nok tilbud, signaliserer vi også at de må akseptere volden de utsettes for. Det kan ikke fortsette.

Les også: «Slipp meg inn»

Behovet må kartlegges

Forslaget til SV inneholder syv punkter (se egen boks). Et av dem er at regjeringen, i samarbeid med fagmiljøet, utarbeide nasjonale retningslinjer og kvalitetskrav for krisesentertilbud for personer i aktiv rus. SV insisterer også på at det må utarbeides en oppdatert oversikt over hvilke krisesentre som tar imot personer i aktiv rus av andelen rusavhengige som er voldsutsatte og at behovet for krisesenter for personer i aktiv rus blir kartlagt.

- Kvinnene det her er snakk om kan både være avhengige av rus OG av en voldsutøver som ofte er del av rusmiljøet. Det er vondt å tenke på at det er nettopp disse kvinnene som har vanskeligst tilgang på hjelp for å komme ut av voldelige forhold. De er ekstra sårbare og samtidig får de et dårligere tilbud. Dette vil SV endre, sier Wold.

Ikke tid til å vente

9. mars uttalte Barne- og familieminister Kjersti Toppe til EKKO på NRK at de i forbindelse med revideringen av Krisesenterloven, også vil se på tilbudet til kvinner i aktiv rus. Hun støtter Acits i at det er viktig å få til bedre ordninger for disse kvinnene. Ifølge Toppe tar regjeringen sikte på å sende forslag til forbedringer på høring i løpet av året.

Inger Lise Hansen frykter likevel en politisk prosess som kan dra ut i tid: - Et likeverdig krisesentertilbud må på plass i år. Kvinnene i rusmiljøet har ikke tid til å vente enda lenger.

Del saken Facebook Twitter

Les våre aktuelle artikler