RusPuls: Ung 2025

Dato: 06/11/24
Sted: Vulkan Arena, Oslo
Tid: 0900 - 15.00

Hva tenker dere på?  Foto: Pexels

Hva preger ungdommens ruskultur akkurat nå? Er vi godt nok oppdatert for å fange opp, forebygge og følge opp unge anno 2025? 

Program

Vil bli fortløpende oppdatert

Rustrender: Siste tall fra Ungdata/ESPAD-undersøkelsen  

Hva er de største utfordringene for dagens ungdom? 

Hva sier de virkelige ekspertene? To ungdommer forteller

«Kokain er blitt vanlig» Hvordan havnet vi der?  

Ungdomshjernen: Fra følelser til fornuft 

Russetiden 2025:  

Sosiale mediers betydning for unges holdninger til rus 

For smart? De som faller ut av skolen fordi de kjeder seg faglig sett 

Ungdomspartiene: Debatt: Hvordan forebygge rusbruk?