Lett for mindreårige å kjøpe alkohol

Én av fem butikker selger alkohol til mindreårige. Likevel avdekkes salg til mindreårige nesten aldri av kommunens kontrollører.

Publisert: 27. juni 2019
Sist oppdatert: 20. september 2022
Ungdom med hodet i hendene.

Actis ønsker en nasjonal minstestandard for oppfølging av ungdom som avdekkes for rusbruk. Foto: Shutterstock

Det er solid dokumentasjon på at dagligvarebutikkene fører for dårlig kontroll med alkoholsalget, og mange selger til mindreårige. Blant annet viser bransjens egne undersøkelser av alderskontroll at altfor få bes om å fremvise legitimasjon.

Kjøp på salgs- eller skjenkesteder stod for til sammen 22 prosent av antallet ganger mindreårige hadde fått tak i drikkevarer, ifølge en studie fra 2005.

Les også: Slik rustester du dine lokalpolitikere.

Får kjøpe uten leg

Siden 2007 har Juvente gjennomført egen «skjenkekontroll», der mindreårige forsøker å få kjøpt alkohol. De sminker seg ikke, kjøper ikke andre ting og har ikke legitimasjon. Dersom de blir spurt om å legitimere seg, svarer de «jeg har ikke, men kan jeg få kjøpe likevel?». Resultatene viser at ungdom får kjøpt alkohol i ett av fem forsøk.

At ungdom relativt ofte får kjøpt alkohol støttes av resultatene i en undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Actis våren 2017. Av de som hadde forsøkt å kjøpe alkohol før fylte 18 år, hadde én av tre ungdommer mellom 15 og 20 år fått kjøpt i dagligvareforretninger før de hadde fylt 18 år.

Trenger bedre kontroller

Til tross for at ungdom får kjøpe alkohol både i butikk og på utesteder, avdekker kommunenes kontroller få slike saker. For eksempel var det ingen kommuner som rapporterte om avdekket salg av alkohol til mindreårige i 2016.

Les mer: Gratis hefte om lokal ruspolitikk!

Det er en grunn til at det er aldersgrense på alkohol. Ungdom er mer sårbare for negative konsekvenser av alkoholinntak enn voksne, både fysisk, men også for å bli skadet eller oppleve alvorlige hendelser som vold og seksuelle overgrep.

Høyere risiko for avhengighet

Langtidskonsekvensene kan være store. Unge som begynner å drikke før de er 15 år har fire ganger så høy sjanse for å bli alkoholavhengige enn de som begynner etter fylte 20 år.

Risikoen for psykiske lidelser, som blant annet depresjon, øker også dersom man drikker mye alkohol i alderen 13 til 18 år, og den øker også jo tidligere man begynner å drikke.

Det er derfor spesielt viktig å hindre salg og skjenking av alkohol til mindreårige. Salg av alkohol til mindreårige er ulovlig og anses som et alvorlig brudd på alkoholloven, og bør resultere i umiddelbar inndragning av salgsbevilling.

Les også: 10 ting du bør vite om ungdom og alkohol.

Actis mener:

Kontroll av dagligvarebutikker med salgsbevilling bør styrkes for å hindre salg av alkohol til mindreårige.

  • Alle under 25 år som kjøper alkohol skal spørres om legitimasjon, med tydelig merking om dette i butikklokalet. Dette må lovpålegges.
  • Alvorlige brudd på salgs- og skjenkebevillinger, som salg til mindreårige, må medføre umiddelbar inndragning.
  • Opplæring i reglene for salg av alkohol for personell som sitter i kassen på dagligvarebutikker, skal være obligatorisk.
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen