- KI kan frigjøre dyrebar tid

Konferansen, "Teknologi og kunstig intelligens på rusfeltet", ga oss et glimt av fremtiden.

Publisert: 7. desember 2023
Sist oppdatert: 14. desember 2023
fra konferansen om kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens og hvordan kan rusfeltet dra nytte av denne? Det var hovedtemaet under årets Desemberkonferanse på Vulkan Arena i Oslo. 

Det var tirsdag i forrige uke at Actis hadde invitert et sterke lag av foredragsholdere for å dele sitt syn på potensialet til kunstig intelligens (KI) på rusfeltet.

Det som gikk igjen var muligheten til å la kunstig intelligens ta seg av og automatisere mange av de administrative og rutinepregede oppgavene til behandleren for å frigjøre tid til å møte pasientene ansikt til ansikt.

Utålmodig

Fra behandlingssiden ble det på den ene side uttrykt en voksende utålmodighet etter å implementere og systematisere bruken av kunstig intelligens i praksis, og på den andre siden motstand mot å endre dagens arbeidsmåter.  

Det ble også lagt frem eksempler på vellykkede satsinger, hvor særlig samspillet mellom kunstig intelligens og terapeuten ble trukket frem som suksessfaktorer - såkalte hybride løsninger.

Mange fallgruver

Personlige assistenter og samtaleroboter ble nevnt som verktøy som blir stadig mer sofistikerte, og som mer og mer vil bli tatt i bruk både i forebygging, behandling og ettervern. Selvterapi er et av stikkordene, og tilgjengeligheten 24 timer i døgnet. For mange kan det også i noen tilfeller være lettere å åpne seg for en samtalerobot enn et menneske.

Som det ble sagt: Motivasjon er ferskvare, og hvis køen hos behandler er lang, så er den digitale assistenten alltid der for å hjelpe.

I bakgrunnen for det hele lurer utfordringer knyttet til etikk, personvern, digitale ulikheter, feilvurderinger og feildiagnostisering. Vurderinger rundt dette må ligge i bunn for alle teknologi-initiativer. 

Teknologioptimister

Fra brukersiden, altså de som selv har følt rusavhengighet på kroppen, skulle man kanskje forvente en viss teknologiskepsis, men her var det snarere tvert imot. Budskapet var at mange rusavhengige har god teknologisk kompetanse og de fleste ser KI-s potensiale for å frigjøre dyrbar tid i behandlingsapparatet som i stedet kan brukes til mellommenneskelige møter og omsorg.

Vi takker både foredragsholdere og alle dere som fulgte konferansen i salen og digitalt. 

Du finner noen av presentasjonene fra konferansen lenger ned.      

Velkommen til ny konferanse neste år!

Hvordan kan bruk av kunstig intelligens (KI) være til hjelp på rusfeltet? Siv Anette Fjellkårstad, HDIR Hva med etikken? Anita Øgård-Repål, UiA Den digitale terapeuten, Lena Sørensen, KORUS Midt Fremtidens rusbehandling, Katarina Krokeborg, Avdeling rus og avhengighet SiVHF Appen HAP, Malin Rørendal (Velferdsetaten Avdeling Forebygging og sentrumsarbeid Oslo kommune) og Cathrine Bjelland (Rusinfo) Et digitalisert narkotikamarked, Silje Bakken, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Del saken Facebook Twitter

Les våre artikler i kunnskapsbasen